1 Comment

Tack för ett intressant resonemang. Jag tänker att rebellmammorna har en potential att kunna nå och locka betydligt fler att engagera sig då det är lågtysk-aktioner. Det som sen bruka ske är att lokalgrupper bildas och inom dessa tas nya initiativ till att försöka påverka. Så som en lågtröskel gemenskap för att hitta ett sammanhang att engagera sig i tänker jag att rebellmammorna fyller en viktig funktion, att mobilisera fler. Det känns så himla bråttom bara….tänk om denna rörelse kan växa och bli som Fridays for future var innan pandemin. Hoppas så. 💚🌏

Expand full comment